Welcome!

Trykluft tørring med Drypoint

 

Udover filtrering har tørring af trykluft en stor indvirkning på driftsikkerheden af trykluftsystemer. Fugt i trykluften slider

på makiner og det system de indgår i og kan påvirke både levetid og funktionsdygtighed.
Drypoint teknologi til tørring af trykluft giver brugeren store fordele i enhver form for industriel applikation. Vores produktprogram omfatter køle-, adsorbtions-, og membrantørring af voluminer på op til 1,500m3/t.
Alle vores tørrere har et meget lavt strømforbrug og et lavt tryktab - selv ved varierende belastninger.
 

 

Drypoint AC
Er nem at installere og vedligeholde og kan tilpasses indviduelle behov og applikationsspecifikationer.

Drypoint er konstrueret med henblik på optimal flow-optimering. Lyddæmpere med meget stort overfladeareal sænker både støj og flowrate/gennemstrømning, hvilket sikrer minimalt trykfald/tab og sparer en stor mængde regenereret luft.

 

Tekniske detaljer

Data i henhold til ISO 7185, indgangstryk på 7 bar og indgangstemperatur på 35°C

Volumen: 10 - 112 m³/h
Tilslutning 3/8 - 1/2"
Enhedsvægt 14 - 61kg

Volumen: 135 - 1.550 m³/h
Tilslutning 1 - 2,5 bar
Enhedsvægt: 150 - 1,260kg

 

 

Drypoint AC HP

Drypoint AC HP er køletørring til højtryksapplikationer.
Kravene til et systems sikkerhed og pålidelighed er ekstra høje, når det drejer sig om arbejde udført ved højt tryk, da trykluften som

et resultat heraf vil være ekstra kontamineret af/fyldt med faste partikler, olie og kondensat.
Drypoint AC HP er fremstillet i rustfri stål og hver enhed er individuelt tilpasset dens applikations behov og forhold, hvilket sikrer

den højest mulige effektivitet.

 

Tekniske detaljer

Drypoint AC HP fås til applikationer med et arbejdstryk på op til 350 bar, hvilket giver en flow rate på 820 Nm3/t

Tryk dugpunktstemperatur, fabriksindstilling: - 40 °C (Kan indstilles til - 70 °C og kan yderligere kravtilpasses ved forespørgsel)
Indgangs lufttemperatur: 5 °C min. - 55 °C max.
Omgivelsestemperatur: min. 5 °C - max. 50 °C max.
Strømforbrug: 110 / 230 VAC, 50 - 60 Hz, 24 VDC
Indgangsfilter: 0,01 μm
Udgangsfilter: 0,01 μm

 

 

Drypoint M og M PLUS
Membrantørring er en innovativ løsning til effektiv filtrering og tørring i en enkelt enhed - M PLUS er med integreret nanofilter. Herved

opnås yderst pålidelig tryklufttørring ved en konstant trykluft-temperatur. Filtreringen modvirker dannelsen af kondensat i membranen.
De kompakte indbygningsmål gør Drypoint M til den idelle løsning til mange forskellige typer applikationer.

Drypoint M fås i to udgaver, som en rør model for ouput på op til 200 l/min. og med hus for output op til 2000 l/min

 

Tekniske detaljer

Trykområde / trykluft temperatur:
4 - 12.5 bar / 50 °C
4 - 7 bar / 60 °C
Omgivelses temperatur 2 - 60 °C
Trykforskel (afhænging af volumen flow og model): 0,1 - 0,3 bar
Fint filter: 0,1 μm
Ekstra fint filter: 0,01 μm
 

 

Drypoint RA

Køletørring er normalt forbundet med høje driftsomkostninger i form af strømtab, modstand i systemet og tryklufttab pga. af lækager. Med Drypoint RA køletørrer kan du nedbringe dine driftsomkostninger med op til 50% over en periode på 5 år, og den har indtjent sin egen værdi allerede efter et halvt år. Alle modeller i serien har et minimalt tryktab selv ved varierende belastning og et lavt energiforbrug. Standardserierne omfatter enheder med ydeevne fra 20 - 8800m3/t.

 

Tekniske detaljer

Data i henhold til ISO 7185, indgangstryk på 7 bar og indgangstemperatur på 35°C

Volumen flow baseret på 20°C ved 1 bars tryk 

Arbejdstryk 7 bar

Trykluft indgangstryk temperatur 35°C

Luftkølingstemperatur 25°C

Tryk dugpunkt 3°C

Alle standard modeller har integreret BEKOMAT® kondensatdræn

Vandkølingsudgave RA 330 - RA 7200 på forespørgsel

 

 

 

Kondensatdræn:

 

Små dråber med stor indflydelse på produktionen.


•    Intet unødvendigt tab af trykluft.
•    Tømning tilpasset mængden af kondensat.
•    Sensor registrerer enhver type af kondensat.
•    Upåvirket af snavs.
•    Minimal vedligeholdelse.
•    Fuldautomatisk overvågning.

Kondensat er ikke noget, der udskilles i samme mængde hele tiden, derfor er vores Bekomat kondensatdræn niveauregulerende, hvilket vil sige, at de selv afpasser mængden af kondensat, der skal drænes. Denne funktion gør Bekomat yderst energibesparende.

Bekomat kan anvendes i ethvert trykluftanlæg og fås i mange størrelser til at dække mange forskellige behov for dræning af kondensat.

 

Se mere - KILK HER

 

 

 

Bekosplit:

 

Skiller emulgeret olie fra vandet med ufarligt og miljøvenligt spaltningsmiddel ved en enkel og sikker dosering.
Fuld elektronisk overvågning sikrer korrekt funktion kontinuerligt.
Det højeffektive spaltnigsmiddel gør yderligere tilsætning af kemikalier overflødig.
Selv emner i kondensatet  som f.eks. tungmetaller opsamles, så ingen yderligere rensning af vandet er påkrævet.
Det brugte spaltningsmiddel kan returneres og bliver genbrugt af teglindustrien.

 

Se mere - KLIK HER