Omkostningseffektiv og miljøvenlig emulsionsbehandling

BEKOSPLIT® emulsionsbehandling er et markedsførende opdelingssystem  til pålidelig og økonomisk behandling af stabile emulsioner.

En liter olie forurener 1.000.000 liter grundvand. Derfor fastsætter lovgivningen en professionel og ansvarlig håndtering af emulgerede kondensater og olieforurenet industrispildevand, der akkumuleres under mange produktionsprocesser.

BekosplitDerudover tilbyder systemet:

  • Ingen aggressive rengøringsmidler
  • Lavere energiforbrug
  • Lave investeringskrav
  • Lange vedligeholdelsesintervaller

Download Bekosplit produktarket her

Bekosplit® anlæg opdeler effektivt olie / vand emulsioner

Til den indledende oprensning leveres spildevandet til preseparationsbeholderen via et trykaflastningskammer. Den separerede olie udledes automatisk og væskeniveauerne overvåges af et kapacitivt elektronisk system, der skelner præcist mellem luft, olie og emulsion.

Dette sikrer, at emulsionen ikke kan komme ind i oliesamleren.

Bekosplit® fås i flere størrelser

Bekosplit1

Bekosplit2

Bekosplit3

Bekosplit4