Trykluft filtrering af olie og støv

Clearpoint® 3eco giver en sikker filtrering af olier, aerosoler og støvpartikler i trykluftsystemer
Energiomkostningerne for et trykluftsystem er påvirket af trykfaldet under trykluftfiltrering. For at opretholde det krævede driftstryk skal dette trykfald kompenseres med tilsvarende højere kompressor ydeevne. Konsekvensen er et større energiforbrug, hurtig slitage på kompressoren og dermed højere omkostninger.

Forbedret olieseparations ydeevneclearpoint_3eco_med-logo
CLEARPOINT® 3eco trykluftfilter serien gør det muligt at forbedre trykluftfiltreringen og øge aflejringshastigheden for olie-aerosoler med op til 10 gange. Differenstrykket kan samtidig reduceres med op til 50%, og energieffektiviteten kan derfor optimeres betydeligt.

Den nye filter generation
Takket være den fremragende separationsydelse opfylder CLEARPOINT 3eco alle krav til trykluftfiltrering i tre i stedet for fem grader af filtrering: C (grov), F (fin) og S (ultrafin). Udover fra besparelser i energi og driftsomkostninger garanterer de nye filtre også en højere proces pålidelighed. De nye CLEARPOINT 3eco filtre er nu pålidelige ved en variabel volumenstrøm på mellem 30 og 130 procent.

Fordele
· Op til 10 gange højere filterydelse
· Op til 50 procent lavere trykforskel i en våd mættet tilstand
· Reduktion af energi og driftsomkostninger
· Øget proces sikkerhed
· Effektiv filtrering mellem 30 og 130 procent af volumenstrømningen
· Effektområde fra 35 til 3.120 m³ / h ved 7 bar
· Nem installation og vedligeholdelse
· Prøvet og testet filterhus
· Valideret af det uafhængige institut IUTA i henhold til ISO 12500

Clearpoint modeller

Højtryksfiltre
CLEARPOINT® højtryksfiltre er tilgængelige i to versioner: til et driftstryk på op til 50 bar og til 100-500 bar. Opbygningen af filterhuset er i alle detaljer designet til at imødekomme de specielle udfordringer i højtrykssystemer og sikrer optimal separation.

Stempelkompressorer producerer uundgåeligt pulseringer i trykluftstrømmen. Det resulterer i vibrationer, der kan forårsage lækager i konventionelle filterhuse. CLEARPOINT filterhusene er forsynet med et specielt fastholdelsessystem for at sikre, at enheden forbliver lækagesikker. En vigtig sikkerhedsfunktion er filterhætten, som forhindrer utilsigtet åbning af huset. Hvis operatøren forsøger at åbne huset, når det stadig er under tryk, vil der høres et klart advarselssignal.

Sterile filtre
– løsningen til ren og hygiejnisk trykluft

Et stigende antal industrielle applikationer kræver brug af steril trykluft, selv under ekstreme forhold. Udover at opnå maksimal filtreringseffektivitet med hensyn til bakterier, vira og andre mikroorganismer, er et andet vigtigt aspekt i processen at sikre høje flowhastigheder ved lave differenstryk.
De sterile filtre opfylder alle disse krav og er internationalt godkendt til at komme i indirekte kontakt med fødevarer i henhold til FDA CFR Titel 21 og EC / 1935/2004.

Specielt egnet til: Fødevareindustri, bryggerier, mejerier, kemisk industri, farmaceutisk industri

Et hus til to filtre
Sterile filtre skal regenereres med mættet damp med jævne mellemrum for at sikre, at de forbliver sterile. Vi tilbyder derfor dampfiltret som et svar på dette behov. Dampfilterelementerne er lavet af sintret rustfrit stål og bruger samme hus som de sterile filtre. Dampfiltre forlænger levetiden for de andre filtre, som de skal sterilisere. De sikrer, at urenheder, såsom partikler, støv fra ventiler og rust, er sikkert adskilt. Selv resistente bakterier, såsom Bacillus thermophilus, dræbes i det sterile filter ved en temperatur på 141 ° C.

1 μm dampfiltrene er også egnede til kulinarisk damp og derved direkte kontakt med fødevarer, f.eks. ultra-høj temperatur behandling af mælk.