Garanteret tør luft

Kondensat sikkerhedsfiltre, der giver 100% sikkerhed mod vand i trykluften

Vores sikkerhedsfiltre med patenteret teknologi fjerner vand fra din trykluft og alle forurenende stoffer på brugsstedet tørres og filtreres. Sikkerhedsfiltrene er designet til at fjerne alle forurenende stoffer fra din trykluftforsyning, inden den kommer ind i dit udstyr.

eliminex_kondensatfilterDermed vil dit udstyr holde længere, nedetiden vil reduceres, og færre produkter vil blive afvist. Alt i alt vil du spare penge.

Fordelene ved sikkerhedsfiltrene er deres enkelhed. De bruger ingen el, ingen kølemiddel, ingen tørremiddel, ingen varme, ingen rensningsluft, ingen kemikalier og ingen motorer, ventilatorer, timere, ventiler eller kontakter. Og de støjer ikke!

Har du problemer med forurenende stoffer i din trykluft?

De tre forureninger, der findes i trykluft, er vand, olie og snavs. Vand er det mest almindelige. Vand i dampformen er en gas og er ufarlig, men når det kondenserer til en væske, forårsager det alvorlige problemer for alle trykluftapplikationer.

Brancher, der med fordel har anvendt filtrene er bla.:
– Værksteder
– Bryggerier
– Tandlægeklinikker
– Fødevarefremstilling og emballering
– OEM
– Maskinfabrikker
– Plastik sprøjtestøbning
– Forlystelsesanlæg

Små dråber med stor indflydelse på produktionen

VAND
Dette kommer ind i luftsystemet via kompressorindtaget i form af damp. Når luften komprimeres, opvarmes den. Det forlader derefter kompressoren og passerer gennem rørledningerne, hvor det begynder at afkøles. Køling af luften får vanddampen til at kondensere til væske.

OLIE
Dette kommer ind i luften på to måder. Den ene er i form af luftbårne aerosoler via kompressorindtaget, og den anden er fra selve kompressoren. Olie bruges i de fleste kompressorer som kølevæske og smøremiddel for at beskytte kompressoren og øge luftgennemstrømningen.

SNAVS
Smuds kommer ind i luftsystemet via kompressorindtaget og også som røraffald fra fordelingsrørene (især fra stålrørsystemer). Dette snavs er fedtet og har over tid en skadelig virkning på alt udstyr, der bruger trykluft.

Princippet – tørring i 4 trin

Sikkerhedsfilter-princip

1. CENTRIFUGERING
Bulkforurenet vand, olie og snavs kommer ind og bliver slynget rundt på en cirkulær måde, da luften flyder lodret nedad.
Denne centrifugering, som er naturligt skabt af det patenterede design, tvinger de tunge partikler udad hvor de kommer i kontakt med indersiden af skålen og drænes til bunden.

2. MODSAT FLOW
Den patenterede proces med modsat flow skaber en tilstand, hvor luften ændrer retning 180° fra lodret nedad til lodret opad. Denne proces forhindrer den geninddragelse af forurening, som normalt vil forekomme.
Forurening, der flyder lodret nedad, er ikke i stand til at vende retning – den bliver adskilt fra luftstrømmen og falder til bunden af skålen. Denne separation filtrerer effektivt luften for forureninger og forlænger dermed filterelementets levetid.

3. ELEMENT I RUSTFRIT STÅL
Dette første filtermedie, som den for-rensede luft kommer ind i, er en dyb seng af et fint sammenvævede rustfrit stålnet.
Dette trådnet har en ekstremt rillet ydre overflade og vil fange de aerosoler og flydende dråber, som har overlevet det modsatte flow og centrifugal processerne. Disse små dråber samles på trådmediet og danner større dråber, som falder ind i afløbsområdet. Dette trin filtrerer også olie og snavs til 3 mikron med 99% effektivitet.

4. FRIKTIONSTØRRING
Dette sidste filtermedium består af vævet stof af bomuld, polyester og rustfrit stål og indfanger de submikron-vanddråber, der har passeret trådnettet af rustfrit stål. Bomulden holder vandpartiklerne og giver dem mulighed for at komme ind i luftstrømmen som en harmløs damp. Denne fase filtrerer også olie og snavs til 1 mikron.

Eliminizer© sikkerhedsfilter
– beskytter kritiske applikationer mod vand og snavs

Eliminizer benytter den patenterede teknologi med modsat flow og er specielt konstrueret til at fjerne kondenserede væsker og snavs større end 1,0 mikron.

Dette filter bruger et rustfrit stål og et bomuldselement til at løse de fleste applikationsproblemer, og er mest effektivt, når det installeres så tæt som muligt på applikationen.

Eliminizer leveres med polycarbonat, metal eller rustfrit stål skåle med forbindelser fra 1/4 “til 1” og kan håndtere flows på op til 150 SCFM.

Resultat:

Installation af Eliminizer vil producere ren, tør luft ved brugsstedet.

Eliminizer© Combo sikkerhedsfilter
– når applikationen skal have ren, tør, oliefri luft

Denne multi-stage enhed er designet til fjernelse af vand og snavs i første fase og fjernelse af olie aerosol til 0,01 mikron i anden fase.
Eliminizer Combo leveres med polykarbonat, metal eller rustfrit stål skåle med forbindelser fra 1/4 “til 1” og kan håndtere flows på op til 150 SCFM.
Dette gør det muligt at installere coalescers i applikationer med høj forurening uden at man ofte bliver nødt til at udskifte elementer.

Resultat:

Installation af Eliminizer Combo vil producere ren, tør, oliefri luft ved brugsstedet.

Eliminator II sørger for ren, tør luft
Til applikation med lavt flow der kræver dugpunktsundertrykkelse

Eliminator II er specielt konstrueret til applikationer med lavt flow og er bedst egnet til intermitterende luftflow i området 0,1-7 SCFM.

Eliminator II er udstyret med en olieudtræk første trinpatron, der kombinerer den patenterede inverse-flow teknologi med en dyb seng af aktivt kul til olie dampfjernelse. Andet trinhus indeholder en seng af aktiveret aluminiumoxid til dugpunktsundertrykkelse til -40°C sammen med en indikator for nem analyse af tørremidlet.

Resultat:
Installation af Eliminator II vil producere ren, dugpunktsundertrykt luft til kritiske applikationer.

Stealth, der giver ren, tør luft
– på samme måde som Eliminizer filtret

Stealth har alle Eliminizers rensnings- og tørrings- egenskaber, har en metalskål og et manuelt afløb.

Stealth benytter den patenterede teknologi med modsat flow for at fjerne kondenserede væsker og snavs, der er større end 1 mikron.

Stealth er tilgængelig med eller uden trykregulator/måler. Tilslutninger er 1/2“ BSP og maksimumstrøm er 60 scfm.

Resultat:
Installation af Stealth vil give ren, tør, reguleret (med valgfri regulator) luft.

Eliminex© Separator fjerner bulk
– fra hovedlinje applikationer med meget lavt trykfald

Eliminator II er specielt konstrueret til applikationer med lavt flow og er bedst egnet til intermitterende luftflow i området 0,1-7 SCFM.

Eliminator II er udstyret med flere filtertrin. Det første kombinerer den patenterede teknologi til modsat flow med en dyb seng af aktivt kul til olie dampfjernelse. Andet filtertrin indeholder en seng af aktiveret aluminiumoxid til dugpunktsundertrykkelse til -40° C sammen med en indikator for nem analyse af tørremidlet.

Resultat:
Installation af Eliminator II vil producere ren, dugpunktsundertrykt luft til kritiske applikationer.

Eliminex © Combo
– fjerner vand, snavs og olie aerosoler fra trykluft

Eliminex Combo kombinerer teknologierne af en Eliminex og et coalescerende filter i en to-trins enhed.

Det er designet til at fjerne kondenserede væsker i hovedlinjen og reducere overførsel af olie aerosoler større end 0,01 mikron i størrelse. Denne kombinationsenhed installeres ofte før køletørrere eller efter efterkølere. Den er tilgængelig med forbindelser fra 3/4 “til 2”, kan håndtere strømme op til 700 SCFM og genererer ekstremt langt elementliv.

Resultat:
Installation af Eliminex Combo eliminerer skadelig forurening i hovedlinjen forlænger levetiden af nedstrøms komponenter.